تبلیغات
پایگاه اختصاصی استاد سیاوش قمیشی - متن ترانه باهم - سیاوش قمیشی
بیا با هم بشنیم كنج یه شب
بشینیم چند تا ستاره بشمریم
نشون شهر همیشه روشنو
به دلی كه غم نداره بسپریم
اگه میخواییم واسه ی هم بمونیم
بیا تو عطر گلها لونه كنیم
بیا رو لبای غمگین وفا
صدای گریه رو وارونه كنیم
بیا از پله ی نور بالا بریم
موی خورشید خانومو شونه كنیم
بیا با هم بشنیم گوشه ی عشق
رفتنه تنهایی رو نگاه كنیم
غربت ساكت هر مسافرو
به تماشای هم آشنا كنیم
بیا تا آخر دنیا بمونیم
تو صدای چیك چیكه قطره ی آب
بیا تو رنگ گلها زنده باشیم
یا سبك بریم تو سنگینیه خواب
اگه هر جا تو بری من میدونم
نشونیت همیشه عطر تنته
نشون منو یه دنیا میدونن
كه یه عمری هوای موندنته
بیا با هم بشنیم گوشه ی عشق
رفتنه تنهایی رو نگاه كنیم