تبلیغات
پایگاه اختصاصی استاد سیاوش قمیشی - متن ترانه حکایت - سیاوش قمیشی

با تو، حكایتی دگراین دل ما بسر كند
شب سیاه قصه ، را هوای تو سحر كند
باور ما نمیشود ، در سر ما نمیرود
از گذر سینه ما یار دگر گذر كند
شكوه بسی شنیده ام از دل درد كشیده ام
كور شوم جز تو اگر زمزمه ای دگر كند
چاره كار ما تویی ،‌ یاور و یار ما تویی
توبه نمیكند اثر ، مرگ مگر اثر كند
مجرم آزاده منم ، تن به جزا داده منم
قاضی درگاه تویی ، حكم سحر گاه تویی

با تو حكایتی دگر ، این دل ما بسر كند
شب سیاه قصه را ، هوای تو سحر كند
باور ما نمیشود ، در سر ما نمیرود
از گذر سینه ما یار دگر گذر كند
شكوه بسی شنیده ام از دل درد كشیده ام
كور شوم جز تو اگر زمزمه ای دگر كند
مقصد و مقصودم تویی ، عشقم و معبودم تویی
از تو حذر نمیكنم ، سایه مگر سفر كند
چاره كار ما تویی ،‌ یاور و یار ما تویی
توبه نمیكند اثر ، مرگ مگر اثر كند
::مسعود فردمنش::
::حکایت::